شمیم سلامتی

Category Medical
Active Installs 100,000+
Size 7.0 MB
Version 3.1

Description

شمیم سلامتی برنامه ای با ارائه خدمات سلامت است که دارای امکانات متعددی نظیر داروخانه یاب و نسخه یاب است. از طریق این ابزار می توان به آدرس و اطلاعات داروخانه های اطراف دسترسی داشت. همچنین می توان تصویر یا توضیح نسخه درخواستی خود را ارسال کرد تا داروخانه هایی که آنها را دارا هستند اعلام وضعیت بنمایند.


Permissions

 • com.zamanak.shamimsalamat.permission.C2D_MESSAGE
 • RECEIVE DATA FROM INTERNET
 • Prevent device from sleeping
 • Approximate location (network-based)
 • android.permisssion.ACCESS_FINE_LOCATION
 • Read your contacts
 • Modify your contacts
 • Read your text messages (SMS or MMS)
 • Receive text messages (SMS)
 • Send SMS messages
 • Camera
 • View network connections
 • Set alarm
 • Run at startup
 • Modify/delete SD card contents
 • READ EXTERNAL STORAGE
 • Precise location (GPS and network-based)
 • Full Internet access