بچه رئیس 2018 - فصل دوم

نصب‌های فعال ۲۰٬۰۰۰+
نسخه

توضیح

در این فصل جدید، بچه رئیس به عنوان نجات دهنده بازگشته است، اما این بار شاهد یک تهدید جدید خواهیم بود

*همه ی قسمت ها را در دیجیتون ببینید*